Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Integracja środowiska sportowego Wisły z naciskiem na aktywizację osób niepełnosprawnych, poprzez działania w sferze kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. 2 . Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom stowarzyszenia w rozwoju fizycznym i rehabilitacji ruchowej. 3 . Stworzenie systemu szkolenia sportowego i jego realizacja w oparciu o osoby sprawne i niepełnosprawne. 4 . Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 5 . Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu zapobieganie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 6 . Wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczych i kulturalnych szkoły. 7 . Promocja szkoły w środowisku. 8 . Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego. 9 . Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej wychowanków. 10 . Wspieranie działalności regionalnych zespołów dziecięco- młodzieżowych. 11 . Propagowanie zasad tolerancji i otwartości na wielokulturowość. 12 . Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, kulturalnych i prozdrowotnych wychowanków. 13 . Działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci. 14 . Ochrona i promocja zdrowia. 15 . Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 16 . Wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych. 17 . Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 18 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 19 . Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. 20 . Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 21 . Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. 22 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 23 . Promocja i organizacja wolontariatu. 24 . Promocja i ochrona środowiska naturalnego, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję