Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Statut Stowarzyszenia § 5 1 . Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. 2 . Rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za lokalne środowisko oraz podejmowane w nim działania. 3 . Budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej. 4 . Promowanie gminy i jej mieszkańców. 5 . Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego gminy. 6 . Podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie kultury, oświaty i wychowania. 7 . Prowadzenie szkół niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 8 . Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 9 . Organizowanie i prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. 10 . Prowadzenie szkół językowych. 11 . Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu i narkomanii. 12 . Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. 13 . Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. 14 . Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalnych, sportowych i religijnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 15 . Promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku. 16 . Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 17 . Ochrona dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych. 18 . Ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz działania ekologiczne. 19 . Podejmowanie innych działań społecznie użytecznych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję