Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie Publiczne Szkoły Podstawowej "Na Głębokiem"w Szczecinie - zwanej dalej szkołą - w działaniach na rzecz: a) - utrzymania statusu rejonowej szkoły publicznej b) - pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły c) - minimalizowania kosztów utrzymania i rozwoju szkoły d) - dążenia do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym, etycznym i duchowym. e) - pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, upośledzonymi, dyslektycznymi, niedosłyszącymi, niedowidzącymi. f\) - uczniów zdolnych i ambitnych, poprzez stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, nagród, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych. g) - prowadzenie kursów naukowych, kół zainteresowań itp. h) - podejmowanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji. i) - promowania edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej. j) - współpracy ze środowiskiem lokalnym. k) - prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych l) - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ł) - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m) - działalności charytatywnej n\) –podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oaz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej o) - działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego p\) - ochrony i promocji zdrowia 018b) -działalność na rzecz osób niepełnosprawnych W pozostałym zakresie cel działania Stowarzyszenia określa 0391 5 ust. 1 statutu Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję