Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, mająca na celu: 1 . Planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży i osób dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjna, finansową i materialna sponsorów i sympatyków Klubu, 2 . Angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 3 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4 . Organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, 5 . Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 6 . Organizowanie całej młodzieży i osobom dorosłym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 7 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, 8 . Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami z w tym zakresie, 9 . Współdziałanie z organami państwowymi, spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych, 10 . Prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej, podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych, 11 . Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych i jest to działalność na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej grupy ludności ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną, jest to wyłączna działalność statutowa stowarzyszenia. 12 . Tworzenie, znakowanie oraz utrzymywanie szlaków rowerowych i turystycznych. 13 . projektowanie, realizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałych usług reklamowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję