Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 2 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu. 3 . Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej na terenie gminy Korzenna. 4 . Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 5 . Przeciwdziałanie patologiom oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 6 . Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. 7 . Wzrost spójności terytorialnej oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 8 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie kursów, zajęć, szkoleń, imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 9 . Prowadzenie działalności kulturalnej szczególnie na rzecz zachowania kultury narodowej, tożsamości i tradycji. 10 . Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i klubami działającymi w wyżej wymienionym zakresie. 11 . Promowanie osób, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju gminy i regionu. 12 . Aktywizowanie, integracja, kształcenie i promocja środowiska seniorów polskich. 13 . Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów. 14 . Prowadzenia działań integrujących osoby starsze oraz niepełnosprawne. 15 . Działanie na rzecz integracji europejskiej. 16 . Pozyskiwanie środków z dostępnych funduszy pomocowych. 17 . Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 18 . Działalność charytatywna. 19 . Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 20 . Działalność w zakresie krajoznawstwa, kultury fizycznej ,rekreacji i wypoczynku. 21 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję