Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. 2 . Wszechstronna pomoc w rozwoju osobowym dzieci i młodzieży. 3 . Wsparcie człowieka na każdym etapie jego rozwoju, a w szczególności troska o dziewczęta i kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej. 4 . Troska o osoby starsze. 5 . Prowadzenie działalności w ramach opieki dziennej tj. wspieranie rodziny dziecka przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach placówek opiekuńczo - wychowawczych , Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,a w szczególności: a\) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, b) zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami, c) współpraca ze szkołą, uczelniami, ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych, d) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych, terapeutycznych w celu likwidacji opóźnień rozwojowych (psychicznych, fizycznych i duchowych), a także szkolnych. 6 . Prowadzenie szkół publicznych i prywatnych wszystkich stopni. 7 . Zapewnianie całodobowej pomocy stacjonarnej kobietom, dzieciom i młodzieży. 8 . Udzielanie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego \(poprzez prowadzenie poradni\), prawnego, doradztwa zawodowego i innych. 9 . Prowadzenie działalności charytatywnej. 10 . Działalność organizacji religijnych. 11 . Promocja oraz organizacja wolontariatu. 12 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 13 . Wspieranie działalności lokalnej, animacja lokalnej społeczności. 14 . Budowanie społeczeństwa demokratycznego. 15 . Działalność proekologiczna. 16 . Współpraca z administracją publiczną - rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych krajowych, międzynarodowych i unijnych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia - publicznymi i niepublicznymi, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję