Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji: 1 . Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, wsparcie, pomoc i służbę wzajemną; 2 . Ewangelizacja społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności, poprzez edukację oraz jednoczenie różnego rodzaju podmiotów społecznych; 3 . Pomoc społeczna najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny; 4 . Upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej i światowej; 5 . Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską; 6 . Inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych; 7 . Wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych; 8 . Działalność na rzecz osób starszych; 9 . Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji Drachma; 10 . Organizowanie i niesienie pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród osób z biedniejszych regionów Afryki.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję