Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- działanie na rzecz wsi Łąg i jej mieszkańców, - ochrona oraz podtrzymywanie dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego, sztuki i tradycji; ochrona miejsc pamięci, - działalność wystawiennicza, - pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wartości demokratycznych, - pobudzanie tożsamości regionalnej społeczeństwa, - popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, turystyki, ekologii, sportu i rekreacji, - promocja turystyczna i gospodarcza Polski, - wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ekologicznej, - ochrona dóbr naturalnych, - wspieranie działalności hobbystycznej, klubów i kół zainteresowań, - aktywizacja życia kulturalnego, sportowego wśród społeczności, - wspieranie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i innej, - nauka języków obcych, - działania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - ochrona i promocja zdrowia, - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - animowanie działań oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań i samopomocy sąsiedzkiej, - działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w rozdziale II punkt 9

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję