Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem "Fundacji z Uśmiechem " są : 1 ) działalność w zakresie ochrony zdrowia 2 ) działalność w zakresie rozwoju nauki 3 ) działalność w zakresie oświaty i wychowania ( w tym dzieci i osoby niepełnosprawne) 4 ) działalność w zakresie kultury i sztuki 5 ) działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej 6 ) wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej 7 ) przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych 8 ) zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczącej się 9 \) porady i konsultacje dla rodziców , nauczycieli, wychowawców 10 \) terapia logopedyczna 11 \) terapia psychologiczna 12 \) terapia pedagogiczna 13 ) prowadzenie kursów i szkoleń 14 ) inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego m.in przez uczestnictwo dziecka w kulturze w gronie rodziny 15 \) wspieranie inicjatywy na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom , ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie, 16 ) realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji i brutalności , pojawiających się w asortymencie produktów przeznaczonych dla dzieci 17 ) promocja profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki stymulującej prawidłowy rozwój psychofizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży 18 \) popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą 19 \) rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi 20 \) stosowanie metod niekonwencjonalnych w zakresie pomocy 21 ) różne formy terapeutyczne 22 ) prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty 23 \) prowadzenie subkont dla podopiecznych 24 ) prowadzenie Domów Pomocy Społecznej 25 ) prowadzenie Ośrodków Rehabilitacyjno - 0źukacyjno - Wychowawczych 26 ) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 27 \)organizacja wypoczynku , kolonii, obozów, rajdów, biwaków, wycieczek 28 \)prowadzenie subkont dla podopiecznych 29 \) zbiórki publiczne 30 ) prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy 31 \) prowadzenie placówek opieki nad dzieckiem do lat 3 32 \) prowadzenie placówek wsparcia dziennego 33 \) prowadzenie Klubów Seniora 34 ) prowadzenie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję