Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności: 1 ) podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, krzewienie wiedzy i utrwalania wiedzy w tym zakresie. 2 ) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 3 ) angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 4 \) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 5 ) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także zapobiegania patologiom społecznym. 6 ) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 7 ) organizowanie uczniom wszystkich klas różnych form współzawodnictwa sportowego. 8 ) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 9 ) współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego. 10 ) szkolenie sportowe w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży. 11 \) przygotowywanie i doskonalenie kadry instruktorsko – trenerskiej dla potrzeb organizowania zajęć, zawodów oraz imprez sportowych

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000297146
  • www: www.ukz7.pl
  • e-mail: ukz7@op.pl
  • Telefon: 602677320
  • Adres: UL. WARSZAWSKA 78, 15-201 BIAŁYSTOK

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję