Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest obrona prawa, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów policji oraz ich rodzin poprzez: 1 . działania zmierzające do podnoszenia zaufania społecznego do Policji i policjantów 2 . inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej 3 . ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów policji przed obniżeniem poziomu ich życia 4 . ochrona prawna policjantów 5 . wpływ na polityką kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów 6 . ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin 7 . realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów 8 . zapewnienie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno- rentowych 9 . zapewnienie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci 10 . działania na rzecz ochrony zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin 11 . współorganizowanie z kierownictwem służbowym działalności kulturalnej w strukturach policji oraz związkowych, realizacja problematyki kulturalnej w programach szkoleń 12 . kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska 13 . inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno-edukacyjnej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji i ich rodzin. 14 . realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów Policji i ich rodzin.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję