Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- przeciwdziałanie marginalizacji i wyrównywanie szans w społeczeństwie, a także rozwój utalentowanych osób (tzw. talentów) - tworzenie warunków rozwoju młodego pokolenia, wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego, kompetencji oraz umiejętności zawodowych dzieci i młodzieży - łączenie edukacji z biznesem oraz przeciwdziałanie bezrobociu w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do lepszego dopasowania i przygotowania osób wchodzących na rynek pracy do potrzeb pracodawców, - podejmowanie działań wspierających młode osoby, w szczególności uczniów i studentów na rynku pracy między innymi poprzez organizację programów stypendialnych, praktyk, stażów, warsztatów, szkoleń i innych - podejmowanie działań na rzecz zwiększenia jakości usług edukacyjnych i ich silniejszego powiązania z rynkiem pracy, - diagnoza, promocja i wsparcie rozwoju młodych utalentowanych osób \(tzw. talentów\) szczególnie w obszarach muzyki i sportu - realizacja programów i projektów służących celom statutowym Fundacji, w kraju i zagranicą; - integracja i profesjonalizacja środowiska zajmującego się działalnością związaną z celami Fundacji; - podejmowanie działań na rzecz rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych; - podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych - organizacyjną, edukacyjną, wychowawczą i charytatywną; - podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granica, integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów społecznych; - wsparcie, promocję i prowadzenie działalności edukacyjno - oświatowo – wychowawczej, informacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej i publicystycznej w zakresie objętym celami Fundacji; - prowadzenie badań w zakresie objętym celami Fundacji; - organizowanie oraz wspieranie, za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych, przedsięwzięć objętych celami Fundacji; - promocję idei i organizację wolontariatu; - wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję