Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem 0dnku jest działalność charytatywna zmierzająca do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych, zapobiegania marnowaniu żywności oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: a). zmniejszenie obszarów głodu i niedożywienia w regionie świętokrzyskim poprzez pomoc żywnościową dla organizacji pomocowych, ośrodków pomocy społecznej, szkół, placówek opiekuńczo- wychowawczych, placówek wsparcia dziennego i innych tego typu placówek dla osób starszych, bezdomnych i innych opiekującymi się osobami ubogimi i wymagającymi wsparcia, d). organizowanie pomocy doraźnej poprzez zbiórki żywności dla osób dotkniętych wykluczeniem społecznym i ofiarom klęsk żywiołowych, e\). c). zagospodarowanie nadwyżek od producentów i dystrybutorów żywności o kończącym się okresie przydatności do spożycia, z uszkodzonymi opakowaniami, serii próbnych, d). wyrabianie nawyku racjonalnego gospodarowania żywnością, właściwego odżywiania, zdrowego trybu życia i poszanowania żywności poprzez działania edukacyjne, konferencje i kampanie społeczne, e). działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie ubogich, bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i rodzin dysfunkcyjnych, f). działania w zakresie szkoleń, promocji i organizacji wolontariatu, angażowanie ludzi do podejmowania działań na rzecz najbiedniejszych, wyrabianie wrażliwości na los innych, szczególnie ubogich i niezaradnych życiowo, g). wyrównywanie szans życiowych dzieci, szczególnie z rodzin wiejskich i najbiedniejszych poprzez organizowanie dla nich zajęć profilaktycznych, wycieczek, wypoczynku, zajęć sportowych i innych form spędzania czasu wolnego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję