Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowe cele Stowarzyszenia: 1 ) działanie na rzecz V Liceum Ogólnokształcącego im. augusta witkowskiego w Krakowie, oraz jego społeczności, obejmującej aktualnych oraz byłych: uczniów, nauczycieli, innych pracowników liceum i rodziców 2 ) integracja społeczności liceum 3 ) wspieranie rozwoju oświaty 4 ) promowanie wybitnych uczniów i absolwentów, w tym w szczególności uczniów i absolwentów liceum w życiu naukowym, zawodowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym 5 \) wspieranie zdolnych uczniów i absolwentów liceum 6 ) organizowanie uczniom i studentom warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju, a przede wszystkim ułatwiania im realizacji ich potrzeb naukowych,kulturalnych, sportowych i artystycznych 7 \) dbanie o dobry wizerunek liceum oraz kultywowanie jego tradycji i przekazywanie jego dziedzictwa 8 ) upamiętnianie osób ważnych dla liceum i jego społeczności, stowarzyszenia oraz rozwoju edukacji, nauki i kultury 9 )udzielanie pomocy członkom społeczności liceum, a w uzasadnionych przypadkach - także innym osobom - w sytuacjach losowych 10 ) udzielanie organom systemu oświaty, a w szczególności organom liceum i organom społecznym działającym w jego ramach pomocy w wykonywaniu przez nie zadań wynikających z przepisów prawa 11 ) wspieranie edukacji prawnej społeczeństwa oraz promowanie demokracji oraz wolności i praw człowieka obywatela 12 ) wspomaganie społeczności lokalnej województwa małopolskiego, w szczególności poprzez wspieranie jego edukacji i przedsiębiorczości 13 ) kultywowanie wśród członków stowarzyszenia oraz członków społeczności liceum poczucia przywiązania do szkoły i kształtowanie w nich poczucia przynależności Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestr Stowarzyszeń. Zgodnie ze statutem przedmiotem działania Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej i kulturalnej, kultywowanie tradycji Szkoły i szerzenie jej wśród swoich członków. Rodzaj przeważającej działalności według PKD ( 2004 \): 9499 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana - REGON: 350801230 Podstawowa działalność statutowa: działanie na rzecz integracji środowiska absolwentów i przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie wspieranie Szkoły w działalności dydaktycznej i kulturalnej dążenie do zapewnienia młodzieży uczącej się w Szkole jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, a także możliwości realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych i sportowych itp. kultywowanie tradycji Szkoły i szerzenie jej wśród swoich członków prowadzenie działalności charytatywnej. Stowarzyszenia rozpoczęło działalność w dniu 09-05-2007 r. na czas nieokreślony. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa Prezes Stowarzyszenia, albo dwóch członków Zarządu łącznie. Stowarzyszenie jest podmiotem prawa w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Jest podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 4 . ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie jest czynnym podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Urzędem Skarbowym właściwym pod względem terytorialnym jest Urząd Skarbowy Kraków – Stare Miasto, ul. Grodzka 65 . Stowarzyszenie nie posiada oddziałów jednostek wewnętrznych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję