Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie jest związane do prowadzenia wszechstronnego rozwoju dzieci młodziezy i dorosłych poprzez prowadzona działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, proekologiczną zdrowotną i profilaktyczna jako: - ochrona promowanie praw dziecka -pomoc materialna dla dzieci i młodziezy i osób potrzebujących - organizowanie sympozjów, szkoleń, seminariów, warsztatów terapii zajęciowej - organizowanie zawodów sportowych, imprez turystycznych, rekreacyjnych -organizowanie i promowanie turystyki - współdziałanie ze szkołami wszystkich szczebli - współpraca z organizacjami harcerskimi w kraju i skautami na świecie - współpraca z organizacjami polonijnymi, zagranicznymi i krajowymi w ramach zadań statutowych - organizowanie, przygotowanie i prowadzenie sportowych drużyn pożarniczych - udzielanie rodzicom pomocy wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych - prowadzenie działłności charytatywnej w tym: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych zagrożonych patologia społeczną, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych- świetlic, żłobków, przedszkoli i klubów - współdziałanie z administracja rządową i samorządową w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci - integrowanie dzieci młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw - promowanie wśród dzieci i dorosłych praw proekologicznych, ochrona przed zagrożeniami wywołanymi niszczeniem srodowiska naturalnego, współpraca z podmiotami podejmującymi powyższa tematykę - prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, szczególnie od alkoholizmu i narkomani - ocrona praw dziecka przed przemoca fizyczna i psychiczną - wspieranie inicjatyw rodziców i innych dorosłych zainteresowanych wychowaniem dzieci -promowanie i wspieranie twórczości artystycznej dzieci młodzieży i dorosłych - prezentacja twórczości: malarstwa, rzeźby, grafiki, poprzez wystawy warsztaty plenerowe oraz pubblikacje prac - organizowanie koncertów muzycznych i innych imprez artystycznych - organizowanie i prowadzenie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży - współdziałanie z administracja rządową i samorządową, kościołami związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia - podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie, oświaty, opieki wychowanie - określenie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalności informacyjnej wobec działaczy i pracowników Stowarzyszenia -zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariatu oraz tworzenia warunków ich działania. Prowadzenie innych działań służących dzieciom, młodzieży i dorosłym

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję