Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do zadań Caritas należą: 1 . krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna, 2 . prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, 3 . pomoc społeczna, 4 . ochrona i promocja zdrowia, 5 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 7 . upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 8 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10 . działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 11 . organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 12 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 13 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, 14 . upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 15 . ratownictwo i ochrona ludności, 16 . pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 17 . działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 19 . działalność na rzecz mniejszości narodowych, 20 . promocja i organizacja wolontariatu, 21 . działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję