Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe Stowarzyszenia "ALF" - zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych, - udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, - udzielanie pomocy rodzinom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, - prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną, - upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, - uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie, szkole i środowisku - propagowanie zdrowego stylu życia, - edukacja rówieśnicza, - edukacja społeczno - prawna, - prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi, - podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwiązywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży, - wspomaganie rozwoju osobistego, intelektualnego, twórczego, społecznego dzieci i młodzieży, - promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również kwalifikowanego - upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - działalność proekologiczna - edukacja społeczno - zawodowa osób dorosłych - wymiana międzynarodowa młodzieży - promocja i organizacja wolontariatu krajowego i międzynarodowego - działalność profilaktyczna chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek . pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób . wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . działalność charytatywna . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie działalności pożytku publicznego

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję