Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

RR SP w Wielkich Radowiskach

Dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.
Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Nasza strona www: www.radowiska.pl/1procent

RR SP w Wielkich Radowiskach
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznienie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, rad rodziców i innych organizacji rodzicielskich a w szczególności: 1 . wzmacnianie roli rodziców w kształtowaniu kultury dialogu i doskonalenia sztuki przyjaznego dialogu, 2 . zachęcanie i inspirowanie rodziców do czerpania z bogactwa tradycji, kultury i historii, 3 . budowanie partnerskich relacji z uczniami i wzmacnianie pozycji i roli samorządów szkolnych, 4 . kształtowanie i promowanie szkoły jako kuźni cnót obywatelskich i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, 5 . przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na płeć, wyznanie i niepełnosprawność i innych, 6 . działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych, 7 . promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły jako centrum kulturalnego 8 . rozwijanie międzynarodowych form współpracy pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz ich reprezentacjami i noszenie do jednoczącej sie europy ważnego dorobku tradycji i kultury krajów europy środkowo -wschodniej. 9 . opracowywanie metod i narzędzi do kształcenia ustawicznego rodziców i nauczycieli w zakresie prowadzenia dialogu społecznego, 10 . inspirowanie rodziców i nauczycieli do tworzenia własnych projektów edukacyjnych i wychowawczych, dotyczących zwłaszcza systemów oceniania, 11 . diagnozowanie sytuacji dotyczących oczekiwań rodziców i innych uczestników dialogu, 12 . wzbogacanie form i środków komunikowania się uczestników dialogu społecznego m.in. poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję