Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym. 2 . Integrowanie osób objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin. 3 . Działanie na rzecz udostępnienia osobom z chorobą nowotworową wielostronnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 4 . Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zrozumienia, życzliwości i tolerancji wobec osób dotkniętych chorobą nowotworową i niepełnosprawnych. 5 . Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia. 6 . Wspomaganie różnorodnych form pomocy społecznej osobom dotkniętych chorobą nowotworową i osobom niepełnosprawnym. 7 . Udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez wzglądu na wyznanie i światopogląd. 8 . Organizowanie i prowadzenie hospicjów paliatywnych. 9 . Promocja i organizowanie wolontariatu. 10 . Promowanie ochrony zdrowia osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz zapobiegania chorobą nowotworowym. 11 . Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przez integrowanie podejmowanych działań przez zakłady onkologicznej opieki zdrowotnej, organy pomocy społecznej, stowarzyszenia i związki wyznaniowe. 12 . Niesienie pomocy i opieki ludziom chorym, samotnym, bezdomnym, w podeszłym wieku. 13 . Opieka nad osobami bezdomnymi i niezaradnymi życiowo. 14 . Udzielanie pomocy osobom pozostającym bez pracy. 15 . Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii. 16 . Przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci o wybitnych uzdolnieniach. 17 . Przyznawanie dotacji osobom fizycznym i prawnym na działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia. 18 . Prowadzenie działalności oświatowej, aktywizowanie zawodowe osób i rodzin ubogich, niezaradnych życiowo. 19 . Utworzenie i prowadzenie ośrodków opiekuńczych dla dzieci ubogich i samotnych. 20 . Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję