Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- organizowanie placówek opiekuńczych, zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie, opuszczonych, chorych i ubogich; - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży chorych, niepełnosprawnych, ubogich, dotkniętych przemocą, opuszczonych; - organizowanie i udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej i socjalnej dla dzieci, młodzieży będących ofiarami przemocy, chorób i ubóstwa oraz ich rodzinom i opiekunom; - udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych i pokrzywdzonych dzieci, młodzieży; - organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dzieciom i młodzieży maltretowanych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych a zwłaszcza dzieci i młodzieży z domów dziecka; - organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania, wyjazdowych form i turnusów rehabilitacyjnych dzieciom i młodzieży; - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci, młodzieży mających do niej utrudniony dostęp; - poszukiwanie rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz rozwój i wsparcie rodzin zastępczych już funkcjonujących; - prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych - informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin dotkniętych przemocą, rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami społecznymi; - współpraca z placówkami specjalistycznymi i naturalnymi rodzinami dzieci i młodzieży pokrzywdzonych i pomoc dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane; - przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego i zawodowego rodzin chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia; - zwiększenie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych; - inne działania nie wymienione powyżej, a mające na celu pomoc i poprawę sytuacji podopiecznych Fundacji

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję