Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. 2 . Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 3 . Aktywizowanie ludności wiejskiej. 4 . Działania mające na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 5 . Wspieranie rozwoju edukacji. 6 . Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych. 7 . Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli. 8 . Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 9 . Działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 10 . Pomoc społeczna. 11 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 12 . Działalność charytatywna. 13 . Ochrona i promocja zdrowia. 14 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 15 . Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 16 . Działalność wspomagająca rozwój techniki i wynalazczości. 17 . Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. 18 . Ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 19 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami. 20 . Promocja i organizacja wolontariatu. 21 . Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 22 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 23 . Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1- 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie \(Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm.).

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję