Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc bezdomnym, ubogim osobom i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym 2 . Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem. 3 . Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie. 4 . Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym , bezdomnym , opuszczającym zakłady karne, wychowawcze , opiekuńcze , uzależnionym , samotnym rodzicom , wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 5 . Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6 . Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości , promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych. 7 . Troska o rozwój wiedzy ogólnej , specjalistycznej , podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 8 . Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. 9 . Promocja idei zdrowego społeczeństwa. 10 . Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej. 11 . Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 12 . Praca wychowawcza w społeczeństwie , ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży , mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia , bez nałogów. 13 . Podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych , bezdomnych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. , 14 . Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 15 . Pomoc osobom starszym , samotnym , niezdolnym do samodzielnej egzystencji,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję