Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy, 2 ) działalność charytatywna, 3 \) ochrona i promocja zdrowia, 4 \) edukacja i wychowanie, prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych from edukacji, gdzie indziej nie skalsyfikowanych, 5 \) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, 6 ) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 8 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 9 \) promocja i organizacja wolontariatu, 10 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 12 ) rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi w tej dziedzinie, 13 ) pomoc osobom bezrobotnym, osobom przebywającym lub opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze, 14 ) promowanie wartości chrześcijańskich, 15 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych, 17 ) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 18 ) działalność na rzecz uchodźców, 19 ) działania na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych, działania na rzecz osób starszych, 20 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 21 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 22 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania mające na celu walkę z dyskryminacją oraz przemocą w rodzinie, 23 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję