Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami i zadaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" są: 1 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, - aktywizacja społeczno-zawodowa, - reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, - organizowanie różnych form terapii w celu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością, - tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, osobowego rozwoju dla osób niepełnosprawnych oraz dogodnych warunków i przystosowania miejsc do pełnej samorealizacji, - włączenie osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin do aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych, - zapobieganie patologii społecznej w środowiskach osób niepełnosprawnych, - działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, - uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi, a osobami z niepełnosprawnością w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami. 2 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3 . Ochrona i promocja zdrowia. 4 . Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy. 5 . Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 6 . Powoływanie i organizowanie placówek, ośrodków, świetlic środowiskowych itp. zgodnie z potrzebami środowisk osób niepełnosprawnych. 7 . Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia. 8 . Promocja miasta Grudziądza. 9 . Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję