Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

LGD działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska przyrodniczego i wartości historyczno- kulturowych, a także rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Cele, o których mowa w ust. 1 , obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie: 1 ) realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD), 2 ) aktywizacji gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia, 3 ) promocji systemu gospodarowania uwzględniającego zrównoważony rozwój oraz najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, 4 ) upowszechniania metod działalności gospodarczej zgodnych z zasadami ochrony środowiska, 5 ) wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy mieszkańcami obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, 6 ) współudziału w wypracowywaniu rozwiązań i podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i miejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, 7 ) podejmowaniu działań mających na celu pomoc rolnikom i przedsiębiorcom w dostosowaniu się do wymogów Unii Europejskiej w szczególności w zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i pomocy finansowej, 8 ) współdziałaniu z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką, 9 ) wspieraniu członków stowarzyszenia w ich dążeniach do zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy, 10 ) promocji obszaru działania Stowarzyszenia jako atrakcyjnego dla rozwoju małej przedsiębiorczości, działalności turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej. 11 ) wspieranie inicjatyw związanych z poprawą statusu gospodarczego obszarów wiejskich i miejskich, 12 ) poprawą warunków życia i gospodarowania na obszarach wiejskich i miejskich 13 ) wspieranie procesu rozwoju społeczności wiejskich i miejskich, 14 ) rozwój społeczny i kulturalny obszarów wiejskich i miejskich, 15 \) rozwój turystyki na obszarach wiejskich i miejskich, 16 ) rozwój oświaty wśród ludności wiejskiej i miejskiej, 17 ) wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, 18 ) wspieranie i pomoc w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych, 19 \) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej, 20 ) wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 21 ) działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 22 ) działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 23 ) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 24 ) działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 25 ) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz partycypacji i kontroli obywatelskiej, 26 ) upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję