Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. Wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej. b. Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. c. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. d. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy. w tym rozwój przedsiębiorczości. e. Aktywna walka z bezrobociem. f. Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego i gospodarczego. g. Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania. h. Dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu. i. Ochrona i promocja zdrowia. j. Prowadzenie działalności krajoznawczej. turystycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. k. Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. l. Pomoc społeczna. w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. m. Pomoc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonym. n. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu. o. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. p. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności. 018b. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. r. Upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. s. Działalność wspomagająca technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności. t. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. u. Działalność wydawnicza.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję