Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość życia dziecka jego wszechstronny rozwój , zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych , a w szczególności tworzenie ruchu społecznego na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym , upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu , ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci. Ochrona dzieci przed patologią społeczną, złym traktowaniem , przemocą , dyskryminacją. Podejmujemy działania zmierzające do poprawy pozarodzinnej opieki nad , łagodzenie skutków ubóstwa rodzin.Przekazujemy dzieciom wiedzę na tematy: samorządność, samopomocy i wychowania obywatelskiego. Przekazujemy wiedzę w zakresie:edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień w szczególności alkoholizmu i narkomanii w ostatnim okresie na temat dopalaczy i skutków ich zażywania. Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów i osób wspierających rodzinie. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój , zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym- zorganizowanie przeglądu ząbków dla dzieci do lat 10 , upowszechnianie zdrowego stylu życia - konkursy dla dzieci i młodzieży wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem organizowanie Olimpiady o zdrowym stylu życia- prawidłowym odżywianiu się

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję