Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 1 . działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2 . aktywizowanie ludności wiejskiej i promocję obszarów wiejskich, 3 . realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD, 4 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 . działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 6 . działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7 . działalność wspomagającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 8 . działalność wspomagającą ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 9 . działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, 10 . ochronę i promocję zdrowia, 11 . działalność na rzecz mniejszości narodowych, 12 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 13 . upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 14 . naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 15 . krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 16 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 17 . upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 18 . działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionym zakresie. 19 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 20 . działalność charytatywną, 21 . promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 22 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 23 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję