Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA O NAZWIE "PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH" ZWANA DALEJ LGD JEST PARTNERSTWEM TRÓJSEKTOROWYM, SKŁADAJĄCYM SIĘ Z PRZEDSTAWICIELI SEKTORA PUBLICZNEGO, GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO. LGD DZIAŁA JAKO STOWARZYSZENIE I JEST DOBROWOLNYM, SAMORZĄDNYM, TRWAŁYM ZRZESZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH, W TYM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, MAJĄCYM NA CELU DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DĄBROWA, NIEMODLIN, TUŁOWICE, KOMPRACHCICE, ŁAMBINOWICE, STRZELECZKI, PRÓSZKÓW, BIAŁA I KORFANTÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1 . OPRACOWANIE I REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) W ROZUMIENIU: A\) USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007 R. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY ORAZ PRZEPISÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 , \(PROW\), B\) USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ROZWOJU LOKALNYM Z UDZIAŁEM LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY ORAZ PRZEPISÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 , C\) USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 2 . PODEJMOWANIE INICJATYW I DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PO0c068DZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ ICH CZYNNY UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU I REALIZACJI LSR, 3 . UPOWSZECHNIANIE I WYMIANĘ INFORMACJI O INICJATYWACH ZWIĄZANYCH Z AKTYWIZACJĄ LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH POŁOŻONYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA LGD, 4 . PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ REALIZACJI LSR W OBSZARZE DZIAŁANIA LGD, POZYSKIWANIE PARTNERÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA LSR, W TYM Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH, 5 . PROMOCJA OBSZARÓW WIEJSKICH POŁOŻONYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA LGD, 6 . UDZIELANIE WSPARCIA MIESZKAŃCOM OBSZARU O0c03aĘTEGO LSR W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ, W TYM Z PROGRAMÓW POMOCOWYCH, 7 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I WYDAWNICZEJ, 8 . PROWADZENIE INNYCH DZIAŁAŃ MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO. STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄC NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, UWZGLĘDNIA OCHRONĘ ORAZ PROMOCJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO, KRAJOBRAZU I ZASOBÓW HISTORYCZNO - KULTUROWYCH, ROZWÓJ TURYSTYKI ORAZ POPULARYZACJĘ I ROZWÓJ PRODUKCJI WYROBÓW REGIONALNYCH

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję