Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

2 . Celem Stowarzyszenia, jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej „LGD”\) w rozumieniu przepisów w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i na lata 2014-2020 \(PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 , zwanych dalej przepisami PROW), jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: 1 \) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju \(LSR\) w rozumieniu przepisów PROW, dla obszaru gmin: Gmina Elbląg, Gmina Godkowo, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Iława, Miasto i Gmina Kisielice, Gmina Małdyty, Gmina Markusy, Miasto i Gmina Miłomłyn, Miasto i Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Susz, Miasto i Gmina Zalewo; 2 ) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1 ; 3 ) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach wskazanych w pkt 1 ; 4 ) inicjowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju gmin wskazanych w pkt 1 ; promocja gmin wskazanych w pkt 1 , promocja, rozwój, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich wskazanych w pkt 1 , 5 \) promocja gmin wskazanych w pkt 1 ; 6 ) promocja, rozwój i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich gmin wskazanych w pkt. 1 ; 7 ) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia; 8 ) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej; 9 ) działalność na rzecz rozwoju odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, edukacji obywatelskiej, demokracji oraz samorządności; 10 ) rozwijanie i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 11 ) przeciwdziałanie dyskryminacji w każdej formie; 12 ) rozwój nauki, oświata i wychowanie; 13 ) ochrona zdrowia, opieka oraz pomoc społeczna; 14 ) rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów; 15 ) kształtowanie postaw przedsiębiorczych i inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej; 16 ) wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu działalności gospodarczej do potrzeb rynku; 17 ) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa; 18 ) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej; 19 ) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji; 20 ) ochrona środowiska; 21 ) pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym; 22 \) tworzenie warunków do rozwoju turystyki. 2 a. Promocja Krainy Kanału Elbląskiego, obejmującej powiaty elbląski, iławski, ostródzki i miasto Elbląg.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję