Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu przepisów w sprawie rozwoju obszarów wiejskich oraz terminologii Unii Europejskiej zwanej programem Leader, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 1 \) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 2 ) wspieranie działań na rzecz realizacji Strategii, 3 ) promocję obszarów wiejskich, 4 ) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 5 ) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 6 ) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 7 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 8 ) promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 9 \) rozwój turystyki i krajoznawstwa 10 ) promocję wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych 11 ) działalności na rzecz organizacji pozarządowych 12 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 13 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 14 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 15 ) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 16 ) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 17 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 18 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 21 ) działalność charytatywna; 22 \) nauka, edukacja i wychowanie;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję