Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. rozwój obszarów wiejskich i miejskich, b. budowanie i promocja wizerunku regionu, w tym miasta Słupsk, Ziemi Słupskiej i 0c1c7towskiej c. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru działania Fundacji, d. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności, e. wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, f. wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych, g. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu, h. działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, i. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, j. wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej, k. wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, l. zbliżenia miedzy narodem polskim a innymi narodami, m. ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki, n. wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, o. wspieranie przedsiębiorczości, p. przeciwdziałanie bezrobociu, 018b. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, r. wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, s. inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej, t. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, u. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej, 01c0. wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych źródeł energii, w. wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję