Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami fundacji są: 1 . Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, w tym polegająca również na kształceniu studentów, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wspieraniu i ochronie praw rodziny i in.; 2 . Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym szeroko pojęta promocja sztuki nie tylko sakralnej; 3 . Działalność charytatywna wspierająca dobroczynność, opiekę i pomoc społeczną, ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich na rzecz najbardziej potrzebujących, w tym rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pozostających bez pracy, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, niepełnosprawnych, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 4 . Działalność wspierająca ochronę i promocję zdrowia, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, organizację wolontariatu, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, itp.; 5 . Opieka nad zabytkami, w tym dokonywanie bieżących remontów i renowacji oraz budowa nowych obiektów o charakterze pomocniczo- zabezpieczającym, np. drogi, ogrodzenia, itp.; 6 . Działalność na rzecz kultu religijnego, zgodna z treścią art. 4 , ust. 1 . pkt. 24 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (0359), w tym wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Świętej Rodziny we Wrocławiu, znajdującej się przy ul. Monte Cassino 68 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję