Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Caritas jest praktyczna realizacja nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Do zadań Caritas należy: 1 . prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów, 2 . udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie diecezji i poza jej granicami, 3 . szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia, 4 . krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, 5 . systematyczna i metodyczna formacja charytatywna dzieci, młodzieży i dorosłych, 6 . promocja i organizacja wolontariatu, 7 . opracowywanie programów działalności charytatywnej, 8 . działalność wydawnicza; wydawanie materiałów formacyjnych i informacyjnych, 9 . działalność oświatowa, 10 . analiza niekorzystnych zjawisk społecznych; zakresu ich występowania, a także wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania, 11 . opracowywanie inicjatyw mających na celu rozwój i restrukturyzację obszarów wiejskich oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego, 12 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezrobociu i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, 13 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, 14 . kształtowanie świadomości ekologicznej, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, 15 . propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia, 16 . pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o chrześcijańskie wartości, 17 . działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 18 . upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 19 . upowszechnianie turystyki i sportu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję