Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku inwalidów wzroku. Ponadto celem Stowarzyszenia jest: 1 ) integracja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych; 2 ) promocja wzrostu zatrudnienia niepełnosprawnych; 3 ) aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych; 4 ) przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych; 5 ) promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości niepełnosprawnych; 6 ) doskonalenie kadr w środowisku niepełnosprawnych; 7 ) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w środowisku niepełnosprawnych; 8 ) wdrażanie nowych technik komputerowych i elektronicznych ukierunkowanych na niepełnosprawnych; 9 ) budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku niepełnosprawnych; 10 ) upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji w środowisku niepełnosprawnych; 11 ) rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej w środowisku niepełnosprawnych; 12 ) wspieranie działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych; 13 ) poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję