Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) pomoc społeczna i praca socjalna, b) pomoc medyczna i działalność lecznicza, c) terapia uzależnień i psychoterapia, poradnictwo i rehabilitacja, d) reintegracja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna, e\) pomoc prawna, f) działania wyrównujące szanse osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, g\) wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym promocja przedsiębiorczości, h) przeciwdziałanie dyskryminacji, i\) rozwój duchowy i poradnictwo duchowe, j) promowanie i ochrona wartości rodziny, k\) ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka, l) działania na rzecz mniejszości narodowych, m\) upowszechnianie i ochrona praw dziecka, n) promocja rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, o) promocja edukacji, oświaty i wychowania, p\) promocja kultury i ochrony dóbr tradycji, 018b) działalność na rzecz integracji europejskiej, r\) promocja wolontariatu, s) działalność badawcza, szkoleniowa i informacyjna, t) wspomaganie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, osób starszych, u) działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego. 2 . Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz grup i osób: a) bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, b\) chorych, c\) zaburzonych i chorych psychicznie, d) niepełnosprawnych, e\) starszych, f) osadzonych w jednostkach penitencjarnych i przebywających w ośrodkach resocjalizacyjnych oraz opuszczających te placówki, g) nieprzystosowanych społecznie i zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym, h) ofiar przemocy w rodzinie i środowisku oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i w środowisku, i) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, j) zagrożonych wykluczeniem społecznym, k) uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, l) uzależnionych ze współwystępowaniem innych zaburzeń psychicznych, m) współuzależnionych i zagrożonych współuzależnieniem, n) mniejszości narodowych, uchodźców politycznych i emigrantów, o) potrzebujących pomocy bez względu na ich płeć, wiek, rasę, przynależność etniczną, narodową i państwową, jak również bez względu na ich poglądy polityczne, orientację seksualną czy wyznawaną przez nich religię.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję