Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . integracja społeczna w wymiarze europejskim i krajowym osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych oraz wskazywaniem i rozwiązywaniem problemów tej integracji 2 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3 . promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności Wolontariatu Europejskiego, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami 4 . działalność charytatywno - opiekuńcza 5 . kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 6 . krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 7 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 8 . pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 9 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 11 . ochrona i promocja zdrowia 12 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 13 . działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 14 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 15 . nauka, edukacja, oświata i wychowanie 16 . działalność związana z wyżywieniem 17 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej mającej na celu profilaktykę prozdrowotną 18 . działalność na rzecz mniejszości narodowych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję