Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych, 2 . ochrona i promocja zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych, 3 . Wspieranie innych organizacji pozarządowych, 4 . promowanie postaw pro-społecznych, 5 . poszerzanie wiedzy naukowej z zakresu pomocy społecznej i psychologicznej, 6 . wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, społeczności lokalnych, 7 . wspieranie rozwoju osobistego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 8 . prowadzenie innowacyjnych programów oddziaływań społecznych oraz naukowa ich weryfikacja, 9 . Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10 . Prowadzenie badań naukowych w obrębie zagadnień statutowych, 11 . Budowanie społeczeństwa informacyjnego, 12 . Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, 13 . Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego, 14 . Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw indywidualnych, 15 . Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych i politycznych, 16 . Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację w tej dziedzinie. 17 . udzielanie pomocy oraz wsparcia: a) dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin niepełnych lub wielodzietnych, b) niepełnosprawnym, c) "trudnej młodzieży", w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze, d) rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci, e) osobom będącym czasowo lub długotrwale bezdomnym, f\) osobom bezrobotnym, g) osobom uzależnionym jak i zagrożonych uzależnieniem, h) liderom młodzieżowym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję