Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Krakowa. Swą działalnością - kulturą fizyczną i sportem klub chce objąć i zainteresować jak największą liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie dzieci i młodzież, która jest zagrożona przemocą rówieśniczą, narkomanią i alkoholizmem, z rodzin niewydolnych wychowawczo. Chcemy pokazać, że sport jest panaceum na wiele problemów, zapobiega nudzie, uczy zasad zdrowej uczciwej rywalizacji, szacunku dla przeciwnika, podnosi sprawność fizyczną, walczy z szerzącą się wśród dzieci i młodzieży otyłością, koryguje wady postawy, pozwala spędzać czas wolny aktywnie., integruje społeczność, pozwala przeciwdziałać anomaliom oraz wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży ale i osób starszych. Poprzez prowadzone działania chcemy wzmocnić zaufanie społeczne wśród beneficjentów realizowanych zadań jak i całej społeczności lokalnej. Cele szczegółowe: 1 upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 2 zainteresowanie aktywnością fizyczną jak najszerszej grupy dzieci 3 wychowywanie poprzez sport i rekreację 4 stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju - tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, 5 organizowanie wolnego czasu naszych podopiecznych  6 podnoszenie sprawności fizycznej 7 zapobieganie patologiom społecznym 8 wychowywaniem poprzez wpajanie zasad zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy  9 korygowanie wad postaw poprzez ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe  10 propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zdrowych nawyków w celu zapobiegania nadwadze i otyłości 11 kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku 12 przeciwdziałanie agresji - przemocy wśród rówieśników 13 ożywianie zainteresowania kulturą fizyczną, sportem i turystyką oraz wzbogacanie o nowe elementy kulturalno-sportowo-religijne programów edukacyjnych i wychowawczo- formacyjnych realizowanych w ogólnie pojętej oświacie, ruchach i duszpasterstwie 14 poprawa jakości edukacji formalnej i nieformalnej, w zakresie rozwijania pracy zespołowej, integracji grup, organizowania imprez sportowych i kulturalnych w środowiskach lokalnych 15 podnoszenie kwalifikacji kadry trenerskiej, instruktorskiej oraz pozostałych pracowników Klubu Sportowego Jadwiga, w celu możliwości wpływania na postawę sportową u dzieci 16 niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję