Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa. Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Docieranie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z ofertą wsparcia, edukacji, profilaktyki, pomocy społecznej, bezpośrednio w miejscach ich przebywania \(na ulicach, dworcach, w parkach, klubach itd.\). 2 . Udzielanie osobom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, w szczególności dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym, wsparcia oraz specjalistycznej pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej, medycznej, terapeutycznej. 3 . Ochrona i promocja zdrowia, w tym edukacja seksualna, profilaktyka uzależnień, infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV. 4 . Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych w samoorganizacji i włączanie ich w projektowanie i realizowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji. 5 . Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin. 6 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. 7 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka. 8 . Działalność na rzecz rozwoju metod pracy środowiskowej (outreachowej) oraz innowacyjnych form pomocy i integracji społecznej w Polsce i zagranicą. 9 . Działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym w zakresie uzależnień. 10 . Promocja i organizacja wolontariatu. 11 . Inicjowanie i rozwój współpracy różnych instytucji i organizacji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję