Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH, ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZANIE UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM, ZAWODOWYM, NAUKOWYM, KULTURALNYM, TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM KRAJU CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE; 2 . WYZWALANIE INICJATYWY OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W KIERUNKU JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZEJ ICH REHABILITACJI I LECZENIA ORAZ SAMOREALIZACJI ROZUMIANYCH JAKO PROCES OSIĄGANIA OPTYMALNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE PO TO, BY ZAPEWNIĆ IM MOŻLIWOŚĆ KIEROWANIA WŁASNYM ŻYCIEM; 3 . LIKWIDACJĘ BARIER PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH POPRZEZ UŚWIADOMIENIE PEŁNOSPRAWNEJ SPOŁECZNOŚCI PROBLEMATYKI DOTYCZĄCEJ OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM I KSZTAŁTOWANIE PARTNERSKICH POSTAW MIĘDZY TYMI GRUPAMI; 4 . ARTYKUŁOWANIE I REPREZENTOWANIE INTERESÓW OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W KRAJU ORAZ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ, POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z POLSKIM TOWARZYSTWEM STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB ORGANIZACJAMI O PODOBNYCH ZAŁOŻENIACH PROGRAMOWYCH, ZE ŚWIATOWĄ FEDERACJĄ TOWARZYSTW STWARDNIENIA ROZSIANEGO ORAZ POSZCZEGÓLNYMI ORGANIZACJAMI INNYCH KRAJÓW; 5 . UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT STWARDNIENIA ROZSIANEGO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCYCH TERAPII I REHABILITACJI CHORYCH NA SM; 6 . 0c068DZENIE I POGŁĘBIANIE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ RÓŻNYCH ŚRODOWISK NA SPECYFICZNE PROBLEMY I NA NIESIENIE POMOCY CHORYM NA SM; 7 . NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI I REPREZENTOWANIE INTERESÓW ZRZESZONYCH CZŁONKÓW W KONTAKTACH Z TYMI PODMIOTAMI; 8 . WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE CHORYCH NA SM I ICH OPIEKUNÓW.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję