Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

4 . Promocja sztuki filmowej, w tym filmu animowanego i reklamowego ze szczególnym uwzględnieniem jego historii, technicznych aspektów realizacji, interaktywności oraz uniwersalizmu przekazywanych treści. 5 . Promocja nowoczesnych rozwiązań wspomagających pracę artystów organizujących przedstawienia, w tym zwłaszcza wykorzystania efektów specjalnych, animatoryki i nowych mediów. 6 . Promocja nowych zjawisk w kulturze oraz niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych. 7 . Promocja świadomości europejskiego, wspólnego dziedzictwa kulturowego opartego na bogactwie otwartych i wpływających na siebie tożsamości kulturowych oraz wiedzy na temat różnorakich inicjatyw i programów Unii Europejskiej, w tym w dziedzinie kultury, edukacji i mediów. 8 . Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 9 . Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury oraz tradycji. 10 . Promocja młodych talentów. 11 . Promocja czytelnictwa oraz ilustracji książkowej i sztuki komiksu. 12 . Promocja wzornictwa przemysłowego, w tym wzornictwa zabawek. 13 . Działalność na rzecz tłumaczeń literatury oraz ścieżek dialogowych filmów i programów telewizyjnych oraz przekładów literatury zagranicznej. 14 . Działalność na rzecz ekologii, ochrony roślin i zwierząt, ochrony środowiska i przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego. 15 . Promocja architektury krajobrazu oraz ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. 16 . Promocja turystyki, w tym kulturalnej, krajoznawstwa, agroturystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a także turystyki rowerowej. 17 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 18 . Propagowanie sposobów wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 19 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. 20 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 21 . Upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 22 . Działania na rzecz osób defaworyzowanych i wykluczonych w społeczeństwie: mieszkających na wsi i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin patologicznych, rolników, bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych, chorych, ofiar katastrof i klęsk żywiołowych, bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci i ich rehabilitacja - społeczna i zawodowa, w tym w szczególności poprzez sztukę. 23 . Działania na rzecz równego dostępu do kultury i edukacji osób defaworyzownych w społeczeństwie. 24 . Działania na rzecz mniejszości narodowych, w szczególności pomoc w promowaniu ich kultury i jej wytworów. 25 . Zwalczanie analfabetyzmu, w tym cyfrowego \(digital divide\) oraz promocja kształcenia ustawicznego. 26 . Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów, w tym odbiorców e- usług. 27 . Działalność naukowa i naukowo-techniczna. 28 . Działalność oświatowa, tym również polegająca na kształceniu studentów. 29 . Upowszechnianie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z Internetem oraz korzyści płynących ze swobodnego posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję