Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 2 ) Prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, licealnych ogólnokształcących i profilowanych, policealnych. 3 ) Prowadzenie uczelni wyższych i instytutów naukowych. 4 \) Prowadzenie studiów podyplomowych, licencjackich, warsztatów, centrów kształcenia, ośrodków doskonalenia zawodowego i pedagogicznego. 5 ) Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych. 6 ) Prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 7 \) Prowadzenie instytutu ochrony dóbr kultury i tradycji oraz prowadzenie centrum kultury i sztuki. 8 ) Prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną i sport oraz przeciwdziałającą patologiom społecznym. 9 \) Prowadzenie domów opieki i hospicjów. 10 ) Prowadzenie ośrodków i placówek opiekuńczych, oświatowych, oświatowo - wychowawczych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 11 ) Tworzenie warunków do rehabilitacji i rewalidacji przez pracę osobom niepełnosprawnym. 12 ) Prowadzenie działalności związanej z udzielaniem pomocy prawnej i informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 13 ) Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 14 ) Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 15 ) Prowadzenie działalności w ramach promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 16 ) Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 17 ) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 18 ) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 19 ) Prowadzenie działalności na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 20 ) Prowadzenie działalności w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 21 ) Prowadzenie działalności w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą. 22 ) Prowadzenie działalności w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję