Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Stowarzyszenia to: 1 ) Aktywizacja obywateli w życiu publicznym w szczególności wspieranie różnych form partycypacji obywatelskiej, inicjatyw oddolnych, dialogu społecznego oraz integracji i kooperacji społeczeństwa obywatelskiego. 2 ) Ograniczanie skutków wykluczenia społecznego oraz pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych. 3 ) Promocja praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. 4 ) Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, programów współpracy na rzecz wzmocnienia zatrudnienia, ochrony praw pracowniczych. 5 ) Promocja równych szans kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej i w życiu prywatnym. 6 ) Działania na rzecz wzmocnienia integracji i reintegracji osób niepełnosprawnych. 7 ) Przeciwdziałanie patologiom społecznym i ich skutkom; działania na rzecz ograniczania przemocy w życiu prywatnym i społecznym, wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego. 8 ) Pomoc rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek. 9 ) Ochrona dóbr i wartości kultury, tradycji. 10 \) Wzmacnianie integracji europejskiej. 11 ) Działania na rzecz jakości oświaty, wyrównywanie szans w dostępie do usług edukacyjnych 12 ) Promocja zdrowia oraz działania na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowotnej. 13 \) Ochrona praw konsumenckich. 14 ) Ochrona praw człowieka naszych obywateli oraz członków innych wspólnot państwowych. 15 ) Wspierania wszelkich innowacji służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. 16 ) Poprawa jakości życia obywateli, ograniczania skutków ubóstwa i marginalizacji społecznej. 17 ) Działania na rzecz wzmocnienia jakości instytucji publicznych i samorządowych. 18 ) Wspieranie inicjatyw na rzecz przedsiębiorców. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany wiedzy w zakresie informacji gospodarczych, prawnych, kulturalnych i oświatowych pomiędzy przedsiębiorcami i obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw. 19 ) Wspieranie osób posiadających polskie obywatelstwo poza granicami kraju. 20 ) Pomoc w społecznej readaptacji skazanych, 21 ) Realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję