Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- integrowanie osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi; - propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności; - tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych; - wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw; - nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami; promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych; - ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności, w tym czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej; - aktywizacja zawodowa; - rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy; - rozwój umiejętności planowania i komunikowania się; - rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego; - pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz prawna; - pomoc medyczna; - przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzin i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej; - ochrona i promocji zdrowia; - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży; - działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; - wspieranie turystyki i krajoznawstwa; - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję