Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji: a) prowadzenie i finansowanie działalności, mającej za zadanie popularyzację i rozwój kultury, sztuki, sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych i osób zdrowych; b) podejmowanie wszechstronnych działań i ich finansowanie zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem; c) prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych poprzez hipoterapię i dogoterapię oraz popieranie i upowszechnianie hipnoterapii i dogoterapii; d) tworzenie warunków dla współuczestnictwa osób niepełnosprawnych w różnych formach rozrywki, mieszczących się w ramach ogólnych norm społecznych dotyczących spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb ludzi niepełnosprawnych; e) rozwój i promocja usług doradczych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych, dla środowisk pracodawców, dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców oraz innych usług zwiększających ich aktywność zawodową; f) działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w szczególności w środowisku pracy; g) wszelkie działania służące integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; h\) wspieranie finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych; i) rozwój i promocję usług doradczych i szkoleniowych w zakresie wolontariatu; j) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji; k\) zorganizowanie i prowadzenie biura; l) zorganizowanie i prowadzenie ośrodka przeznaczonego na działalność statutową; ł) prowadzenie odpłatnej działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe; m) opracowywanie, wdrażanie, realizacja i wspieranie systemów ochrony środowiska i gospodarki odpadami; n) promocja ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; o) rozwijanie, promowanie, propagowanie współpracy partnerskiej na rzecz ochrony środowiska, ochrony zwierząt i szeroko rozumianej ekologii.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję