Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Stowarzyszenia: \(Art. 8 statutu\) 1 .Wspieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, gospodarki i agroturystyki. 2 .Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. 3 .Wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 4 .Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z obszarów wiejskich. 5 .Tworzenie warunków pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczności wiejskiej. 6 .Podejmowanie działań na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa wiejskiego w duchu integracji europejskiej. 7 .Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz zdrowej rodzimej żywności. 8 .Promowanie walorów kulturowych, historycznych, sportowych i agroturystycznych obszarów wiejskich oraz działań proekologicznych chroniących przyrodę i środowisko naturalne człowieka. 9 .Kreowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości rolników i ludności nierolniczej zamieszkującej obszary wiejskie. 10 .Profilaktyka patologii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk brutalizacji życia, przemocy, przestępczości i grup nieformalnych. 11 .Ochrona i promocja zdrowia. 12 .Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 13 .Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 14 .Promocja i organizacja wolontariatu. 15 .Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 16 .Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. 17 .Propagowanie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 18 .Kreowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 19 .Promowanie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję