Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania OSP jest: 1 ) podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności, 2 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalność charytatywna; 4 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 6 ) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 7 ) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 8 ) działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży; 9 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 10 ) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję