Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, wykorzystanie ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia oraz wszechstronna pomoc ich rodzinom. § 7 . Stowarzyszenie cele realizuje przez: 1 . organizowanie placówek nieodpłatnie prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco- rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi, 2 . nieodpłatne prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji oraz organizowanie bezpłatnego dowozu na te zajęcia, 3 . współpracę i wymianę informacji z organami administracji publicznej samorządowej i rządowej, kościołem katolickim oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do działalności Stowarzyszenia, 4 . przeciwdziałanie patologiom społecznym i przemocy w rodzinie, 5 . współpracę ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz dziećmi i młodzieżą uzależnioną, 6 . organizowanie programów integracyjnych – wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, imprezy sportowe, obozy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, 7 . promowanie zdrowego stylu życia, 8 . kształtowanie szacunku dla wartości religijnych, dla dziedzictwa kulturowego przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i religijnym, 9 . przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie z życia społecznego i zawodowego, 10 . promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy ich opiekunów i rodzin, 11 . promocję działalności twórczej niepełnosprawnych, 12 . tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 13 . organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 14 . pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, 15 . propagowanie postaw pro-integracyjnych, 16 . promowanie i organizowanie wolontariatu, 17 . umożliwianie szkoleń dla pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję