Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę; 2 ) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji; 3 ) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom; 4 ) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych; 5 ) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa; 6 ) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii; 7 ) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków; 8 ) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków; 9 ) działanie na rzecz; - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; - działalności charytatywnej; - ochrony i promocji zdrowia; - osób w wieku emerytalnym; - wypoczynku dzieci i młodzieży; - promocji i organizacji wolontariatu; - pomocy Polonii i Polakom za granicą; - rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; - przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym i patologiom społecznym; 10 ) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji; 11 ) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia; 12 \) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia; 13 ) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego; 14 ) walka z nadwagą i otyłością; 15 ) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństwa.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję